การจองห้องพัก

1. ทางรีสอร์ทจะยืนยันการจองห้องพักต่อเมื่อได้รับการยืนยัน
    การจ่ายเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันเข้าพัก
2. การจ่ายเงินค่าห้องพักรับเฉพาะเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น
3. การยกเลิกการเช้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
     มิฉะนั้นทางรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำห้องพักทั้งหมด
4. อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้ง
    ให้ทราบล่วงหน้า

Musikee Eco Lodge
Address :
88 Moo 6 T.Chaemluang A.Kalayaniwattana Chiang Mai 50270, Thailand
Mobile : Mattana +66 81 029 9911
               Sitthat +66 81 029 9922
               Sittraporn +66 93 197 6611
E-mail : sittat1@hotmail.com

มูเส่คี อีโค ลอดจ์
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 6 ตำบลแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 50270
มือถือ : คุณมัทธนา 081 029 9911
            คุณสิทธัตถ์ 081 029 9922
            คุณศิตราภรณ์ 093 197 6611
อีเมล์ : sittat1@hotmail.com
  Booking Information
* Room Type :
* Check-in date :
* Check-out date :
* Number of guest :   person(s)
   
  Personal Information
* Name :
* E-mail :
 * Tel :
Fax :
Special Note :
  “Confermation"
 
        
 
 
 
Home  |  About us  |  Activities  |  Gallery  |  Room Rates  |  Reservations  |  Promotion 
 
© 2009-2015, All right reserved. Musikee Eco Lodge, Watchan Chiang Mai
Webdesign by 777designz.com