กิจกรรมของทาง Musikee Eco Lodge
 
1. เดินสำรวจป่าสน
 
 
ชมความงามตามธรรมชาติของสนสองใบ(เกี๊ยะดำ) และสนสามใบ(เกี๊ยะขาว) ซึ่งเป็นผืนป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Walking or trekking through the pine trees to discover the natural beauty of the 2-leaved pine tree (Kiag Dum) and the 3-leaved pine tree (Kiag Khao) that form the largest pine forest in Thailand.
 

 
2. เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวปกากะญอ
 
 
สัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่แน่นแฟ้นของชนเผ่าที่มีรากเหง้าทางวิญญาณ ภูมิปัญญาที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่บรรพชน
A visit to Paka Kor Yor village offers a chance to learn from and experience the natural way of daily life among tribes that have retained strong spiritual beliefs and various kinds of knowledge deeply rooted in the distinctive culture inherited from their ancestors.
 
 

 
3. การแสดงวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ
 
 
มีการถ่ายทอดผ่าน อื่อธา และเสียงเตหน่า ในเชิงกวีปรัชญา ที่รวมเอาคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม คุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกับธรรมชาติ และทุกสรรพสิ่งอย่างมีดุลยภาพและมีความสุข
Cultural shows that are very traditional and culturally distinctive. Performances every evening give the audience a chance to understand the insights, lifestyles, and behavior filled with ethical and philosophical wisdom by listening to Huetha (Traditional song) and the sound of Tanao (musical instruments). As a result, the audience can enjoy insights regarding the ways people can live in sustainable harmony with nature and other people with lifestyles that are well balanced and full of happiness.
 
 

 
4. เส้นทาง OFF ROAD
 
 

เส้นทาง off road ตามหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สวยงาม สนุกสนาน ท้าทาย และมีความปลอดภัย
Off-road activities are organized to give everyone a chance to pass through the village and beautiful sightseeing spots and attractions, very fun and challenging but also very safe.

 

 
 
 
Home  |  About us  |  Activities  |  Gallery  |  Room Rates  |  Reservations  |  Promotion Webboard
 
© 2009-2015, All right reserved. Musikee Eco Lodge, Watchan Chiang Mai
Webdesign by 777designz.com