"ป่าสนวัดจันทร์ สวนสวรรค์ธรรมชาติ"

ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่เป็นป่าเขามากมายให้ได้เลือกกันทุก รูปแบบถึงแม้การเดินทางในแต่ละครั้งแต่ละ
สถานที่ทนทางจะไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เราคิดไว้ก็ตามซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะต้องเจอ
อุปสรรคมากมายกับการเดินทางในแต่ละครั้ง การเดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขาจึง เป็น
เรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับนักเดินทางมาทุกยุคทุกสมัย แต่สุดท้ายสิ่งที่รออยู่ข้าง
หน้าคือความมหัศจรรย์ของ ธรรมชาติที่รอต้อนรับเราอยู่ด้วย จุดหมายหนึ่งที่นักท่อง
เที่ยวแสวงหานั้น คือ ความเป็นธรรมชาติ ทั้งยอดเขา ภูผา น้ำตกหรือแม้แต่ผืนป่าอัน
อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด
ตลอดจนพรรณไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะถิ่น รวมถึงพรรณไม้ที่หาดูได้ยาก เนื่อง
จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีเลย ก็ว่าได้และที่สำคัญเมื่อได้ไปยืนอยู่บนจุดชม
วิวบนยอดเขาหันหน้ารับลมเย็นๆกับอากาศที่บริสุทธิ์พร้อมกับสายตาที่มองออกไปรอบๆ
กับภาพที่อยู่ข้างหน้า รวมถึงได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้งดงามกว่าใครๆ นั้นคือ
สิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ด้วยตัวของมันเอง พร้อมกันนี้เหล่านักท่องเที่ยวเองจะได้
เรียนรู้การใช้ชีวิต และวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดเชียงใหม่หรือคนในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ก็ตามแล้วต้องการสัมผัสบรรยากาศลม
หนาวพร้อมกับเก็บภาพความประทับใจกลับไปในช่วงฤดูหนาวนี้ มาฉบับนี้จะพาไปสถานที่
ที่หนึ่งซึ่งรวมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไว้ในสถานที่ที่เดียวกัน นั่นคือ เขตป่าสนบ้าน
วัดจันทร์ ผืนดินแห่งนี้ชาวกระเหรี่ยง แห่งมูเส่คี (หมายถึง ต้นน้ำแม่แจ่ม) ได้พึ่งพาอาศัย
ดำรงชีวิตมานับร้อยปี พวกเขาช่วยกันดูแลรักษาผืนดินผืนป่าแห่งนี้อย่างดี เหมือนเป็น
สมาชิกของครอบครัวเลยก็ว่าได้ตามธรรมเนียมกระเหรี่ยงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ชาวกระเหรี่ยง
จะนำสายสะดือ ของเด็กไปผูกไว้กับต้นไม้ กำหนดไว้ว่าเป็นต้นไม้ของครอบครัวใครจะมา
ตัดไปไม่ได้ สนที่ขึ้นในพื้นที่นี้เป็นสนภูเขาทั้ง สนสองใบและสนสามใบจะขึ้นเฉพาะในที่
สูงประมาณ 1000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป ยางสนนำไปใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่างเช่น เป็นตัวช่วยให้ฝืดโดยนำไปใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายได้
หรือนำไปสกัดเป็นน้ำมันสนที่ใช้ผสมกับสีน้ำมันช่วยให้สีแห้งเร็ว ที่นี่อากาศเย็นสบาย
ตลอดปี มีทิวทัศน์เป็นป่าสนสวยงาม

 

Musikee Eco Lodge was born of a community project that aims at encouraging the integration of the hill tribe people ways of life with the sustainable tourism development. Its ambitious purpose is to pioneer the eco-friendly tourism in the Chaem Luang Valley area that would soon be confronted with the influx of tourist spillover from the popular international tourist destinations of Pai and the Golden Triangle. It is closely working with local communities to provide enjoyable, educational and productive tourist interaction that will ensure the sustainable tourism in the long run.

Situated along the placid Chaem Luang River amidst the beautiful mountain pine forest, Musikee Eco Lodge offers comfortable jungle cottages and camping sites with complete amenities. Its perfect location commands the stunning view of great mountains, rice terraces, meandering rivers, beaches and the breathtaking starlit night sky. Our local hill tribe staff provides friendly services with traditional courtesy to ensure your pleasant vacation.

Come to experience the perfect retreat, at home with nature, relax and recover your inner solitude!

 " มูเส่คี อีโค ลอดจ์ "
หรืออีกชื่อหนึ่งคือศูนย์การท่องเที่ยว อบต.แจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กับ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ECOLOGICAL
TOURISM CENTER OF JAEMLUANGโดยเกิดขึ้นจากการร่วมมือของ อบต. แจ่มหลวง
ชาวบ้านในพื้นที่และเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานคือ ต้องการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน อาทิเช่น การส่ง
เสริมให้มีรายได้โดยการรับพนักงาน ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมกลุ่ม
แม่บ้าน ให้มีรายได้จากการขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมกลุ่มพ่อบ้านให้มีรายได้
จากการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้มีรายได้จากการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
สิ่งที่สำคัญก็คือ จะเป็นการช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมองเห็นคุณค่าในการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมให้คงอยู่และสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป รวมถึงยังจัดสถานที่
พักผ่อนและสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่กว่า8ไร่ล้อมรอบด้วยป่าสนที่มีมากที่สุดในประเทศ
ไทยเลยก็ว่าได้ มีที่พักสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ทั้งบ้านพักหลังเล็กและหลังใหญ่
พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก หรือลานกางเต็นท์ที่มีลานกิจกรรม รอบกองไฟ ห้องน้ำ
และห้องอาบน้ำ ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบ เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วย
หุบเขา ผืนป่า เสียงสายน้ำ ณ จุดที่สายน้ำแจ่มน้อยและแจ่มหลวงมาบรรจบกันรวมเป็นต้น
กำเนิดน้ำแม่แจ่ม พบกับการต้อนรับที่อบอุ่น เป็นกันเองและแวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมของ

ชาวปกากะญอ(กะเหรี่ยง) รวมถึงการรับประทานอาหารกลางขุนเขาและท้องทุ่งนาขั้นบันได ในยามค่ำคืนดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้แสงจันทร์และดวงดาว ลิ้มลองอาหารที่คัดสรรจากผัก
ปลอดสารพิษภายใต้โครงการผักปลอดสารพิษ ซึ่งผักเหล่านี้จะปลูกในพื้นที่ของศูนย์การ ท่องเที่ยวเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทางศูนย์การท่องเที่ยว อบต. แจ่มหลวงได้จัดขึ้นสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติชมความสวยงามของ ป่าสน พันธุ์พืช สัตว์ป่า และแมลงต่างๆบนเส้นทางเดินป่า เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ สัมผัสวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ ภูมิปัญญาที่ผังรากลึกมาตั้งแต่บรรพชน ชมการแสดงทาง วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ การอื่อธา และเสียงเครื่องดนตรีเตหน่า ที่บอกเล่าถึงการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันระหว่างคนและธรรมชาติ อย่างมีดุลยภาพ และ อย่างมีความสุข ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่ทาง"มูเส่คี อีโค ลอดจ์" หรืออีกชื่อหนึ่งคือศูนย์การท่องเที่ยว อบต.แจ่มหลวง ได้จัดไว้ให้นักท่องเที่ยว อาทิ การไถนา  ปลูกข้าว หรือการใช้ชีวิตในป่าเขา การทำอาหารโดย ใช้วัสดุธรรมชาติ (กระบอกไม้ไผ่, ใบตอง)
 
การเดินทางมีหลายเส้นทางให้เลือก  เส้นทางที่สะดวกที่สุดคือ จากสายแม่มาลัย - ปาย ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางแยก เลี้ยวซ้าย"บ้านวัดจันทร์" เข้าไปอีกประมาณ 40  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง จนถึงบ้านวัดจันทร์จากบ้านวัดจันทร์ถึงรีสอร์ท อีกประมาณ 10 กม.เป็นถนนลูกรัง หากท่านไม่สะดวกทางรีสอร์ท ได้จัดรถรับ-ส่งจากวัดจันทร์ ถึงรีสอร์ท โดยท่านสามารถ นำรถไปจอดไว้ที่วัดจันทร์ได้อีกเส้นทางคือ สายสะเมิง - วัดจันทร์ เป็นเส้นทาง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร(เป็นทางลาดยาง 40 กม. ลูกรังอีก 40 กม. ) เหมาะสำหรับ ผู้ที่เดินทางโดยรถ 4WD และชื่นชอบการเดินทางแบบออฟโรด บนเส้นทางนี้มี รถประจำทางสองแถว ให้บริการ จอดที่ สถานีขนส่งช้างเผือก ขึ้นวันละ 2 เที่ยว (9.00 น, 11.00 น.) ลงวันละ 2 เที่ยว

            ทั้งนี้เส้นทางแม่มาลัย - ปาย ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ  "บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด " บ่อน้ำพุร้อนที่ไหลลงเป็นธารน้ำร้อน นักท่องเที่ยวนิยมมาอาบหรือแช่เพื่อความผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาล้อมรอบ "ห้วยน้ำดัง" อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเป็นจุดชมวิวที่ สวยงาม แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายตลอดสองข้างทาง ที่ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมได้
           
สถานที่ติดต่อ...สำนักงานเชียงใหม่ (053)806833 www.MusikeeEcoLodge.com

 
Home  |  About us  |  Activities  |  Gallery  |  Room Rates  |  Reservations  |  Promotion Webboard
 
© 2009-2015, All right reserved. Musikee Eco Lodge, Watchan Chiang Mai
Webdesign by 777designz.com